Seminář přípravy na manželství v děkanství boskovickém

ODPOVĚDNÝ KNĚZ: Mgr. Petr Košulič

KOORDINÁTOR KURSŮ: Jitka Muchová

PASTORAČNÍ ASITENTKA: Lenka Pohlová

 

Komu je seminář určen:

Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní anebo civilní sňatek a kteří chtějí pracovat na svém vztahu,

bez ohledu na to, zda jsou věřící či nevěřící.

Pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek v jakékoliv  farnosti boskovického děkanátu,

je tento kurz povinnou součástí přípravy.

 

Seminář probíhá v jednotlivých setkáních, které na sebe navazují.

Na konci přípravy obdrží snoubenci osvědčení, které bude dokladem o absolvování kurzu jak pro ně, tak pro faráře farnosti, kde se bude konat svatba (dále jen farář).

 

Obsah kurzu:

Kurz probíhá v sedmi večerních setkáních s manželským párem.

 

Lektoři:

Jitka a Vladimír Muchovi

728 013 021

606 882 394

jitkamuchova@seznam.cz

 

Monika a Marek Lepkovi

605 482 544

736 529 266

lepkam@centrum.cz

 

  • Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca čtrnácti dnů. Je třeba, aby:

    • se snoubenci domluvili s konrétním farářem, kde hodlají uzavřít sňatek (pokud se jedná o církevní sňatek)

    • následně je třeba se přihlásit lektorskému páru a domluvit se (telefonicky) na účast v konkrétním kurzu a to s dostatečným předstihem. Délka celého jednoho kurzu je cca 3 měsíce, proto je třeba počítat s časovou rezervou.

  • Počet snoubeneckých párů v kurzu je maximálně pět. Pokud bude naplněna kapacita, je nutné se hlásit do jiného, navazujícího kurzu.

  • Během velkých letních prázdnin kurzy neprobíhají.

  • Místo setkávání kurzu: budova fary v Boskovicích, Masarykovo nám. 20.

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.