Duchovní

kněží a jáhni ustanovení pro službu věřícím

v děkanství boskovickém

Kancelář

zaměstnanci (laici) pracující pro děkanství boskovické

Pastorace

spolupracovníci-laici pracující pro dobro děkanství

Ekonomika

členové ekonomických rad jednotlivých farnosti děkanství

Firmy

firmy, s kterými jednotlivé farnosti děkanství spolupracují

Výuka

místa, kde je vyučováno náboženství v děkanství boskovickém

Katecheze

katechetické aktivity jednotlivých farností děkanství

Soc.ústavy

nemocnice a sociální ústavy, ve kterých církev nabízí svoji službu

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.