Římskokatolická farnost Letovice

Obsazená

Farář

Výpomocný duchovní

Farnosti spravované z Letovic

Ano

P.Jiří Brtník

P.Alois Sedlák

Rozhraní

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.