Pastorační pracovníci našeho děkanství spolu s těmi, kteří se chtějí podílet na pomoci druhým

v jejich životních záležitostech, připravují postupně různé kurzy na témata, která se mohou dotýkat člověka buď v jeho specifické životní situaci (chce vstoupit do manželství), nebo pomáhají naplňovat jeho touhu (chce se zapojit do služby v církvi), případně pomáhají

ve vzdělání.

Na tomto místě se bude postupně objevovat aktuální nabídka takto různě zaměřených kurzů.

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.