Diecézní centrum života mládeže MAMRE Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá již tradičně pro dvě skupiny 

Víkendový Kurz partnerství 2019 - 2020 

Kurz partnerství (víkendový na DCŽM MAMRE - Osová Bítýška), bude zahájen na podzim 2019 (a pokračuje v roce 2020) 


Kontakt, přihlášky a informace: 

email: milana.vykydalova@centrum.cz mobil : +420 736 60 64 68 

Kurz má omezenou kapacitu - neváhejte s přihláškou 


Termíny: 

První víkend - Skupina A: 25. až 27. října 2019   

... a další pokračování 

6. - 8. 12. 2019, 14. - 16. 2. 2020, 20. - 22. 3. 2020 

Skupinu A povedou manželé Naďa a Pavel Peroutovi 


První víkend - Skupina B: 22. - 24. listopadu 2019 

... a další pokračování 

7. - 9. 2., 13. - 15. 3., 24. - 26. 4. 2020 

Skupinu B povede Milana Vykydalová 

Kurz partnerství (víkendový) probíhá formou čtyř víkendových setkání v Osové Bítýšce (DCŽM MAMRE). Pořádá Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s brněnským Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. 

Seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají, jak dobře prožívat období známosti a jak se připravovat na manželství. Program je věnován mimo jiné tématům: 
Poznání sebe a druhého, partnerské komunikaci, rozdílům mezi mužským a ženským "světem", sexualitě, praktickým zkušenostem z manželství, … 

Každý víkend začíná v pátek večer, končí v neděli v poledne. 
Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a je i dostatek prostoru jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter). Je nutné absolvovat všechny čtyři víkendy. 

Nabídka (dobrovolného) duchovního programu (ranní a večerní modlitby, mše svatá, možnost svátosti smíření). 
Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na manželství, je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře. 

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.