Římskokatolická farnost

Kunštát na Moravě

Obsazená

Farář

Stálý jáhen

Farnosti spravované z Kunštátu

Ano

P.Petr Košulič

Mgr.Marek Lepka

Sebranice u Boskovic

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.