Jednotlivé farnosti děkanství spravují faráři či administrátoři.

V současné době je takto postavených kněží deset.

Každý z farářů či adminstrátorů spravuje farnost, ve které sídlí, a k tomu jednu nebo dvě farnosti neobsazené.

Sídelní farnosti děkanství:

Neobsazené farnosti:

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.