Děkanská kancelář - místo fara Boskovice

 

Pro děkanství pracují:

 • Ing. Josef Kánský (technik stavebních investic)

  • má na starosti správu a údržbu budov ve vlastnictví farností děkanství a to ve spolupráci s ekonomickými radami jenotlivých farností a se statutárními orgány farností

  • spolupracuje na vyřizování žádostí v rámci jednotlivých vyhlášených dotačních programů ve prospěch farností děkanství

  • kontakt: tel.: 732 489 947; email: kansky@dieceze.cz

 

 • Lenka Pohlová (pastorační asistentka)

  • koordinuje společné pastorační aktivity děkanství
  • spolupracuje na vytváření pastoračních programů
  • kontakt: tel.: 724 166 768; pohlova@dieceze.cz

 • Eva Opluštilová (účetní)

  • vede správu účetnictví pro všechny farnosti děkanství

  • vede daňovou agendu děkanství

  • kontakt: tel.: 777 950 802; email: ucetni.boskovice@dieceze.cz

Vítejte na stránkách děkanství boskovického.